Posted on: April 27, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

“บิ๊กป้อม” ห่วงชาวประมง กำชับ คกก.ประมงแห่งชาติ เร่งช่วยเหลือ ควบคู่ คงเข้ม IUU นโยบายรัฐแก้ประมง ทั้งระบบ ยั่งยืน ย้ำระวังโควิด-19 กระทบแรงงานประมง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 เม.ย.63 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด ก.ม./IUU เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำ และการให้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2563-2564 การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดประเทศไทย รวมถึงการติดตามข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวหน้า พร้อมมีข้อเสนอแนะเป็นไปตามแผนงาน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการคงสภาพการแก้ปัญหาการทำประมงผิด ก.ม./IUU ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยให้อธิบดีกรมประมงเป็นประธานขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ

“พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ให้เร่งติดตามความคืบหน้าแผนงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการ คกก.เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด ก.ม. โดยเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมง ทั้งการผ่อนปรนด้านการขาดแคลนแรงงาน และมาตรการลดผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกการทำประมงในภาพรวม ควบคู่กับการคงประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ให้มีการทำประมงผิด ก.ม./IUU อย่างเด็ดขาดต่อไป พร้อมกำชับให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในแรงงานอุตสาหกรรมประมง อย่างจริงจังด้วย รัฐบาลยืนยันแก้ปัญหาประมงครอบคลุมทั้งระบบและยั่งยืน” ผช.โฆษกประจำรองนายกฯกล่าว.