Posted on: May 3, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

ซินหัว รายงานผลวิจัยของแผนกนักวิทยาศาสตร์ของจีน โดยการวิเคราะห์ลักษณะทางอากาศวิชาพลศาสตร์ (aerodynamic) ของละอองลอยกลางอากาศ (aerosol) ที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายชนิดใหม่ผสมปนเปอยู่ รวมทั้งรับรองว่าเชื้อไวรัส อาจมีประสิทธิภาพแพร่ไปผ่านละอองลอยกลางอากาศได้

การเรียนรู้ดังที่กล่าวถึงมาแล้วที่นำโดยมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) ในนครอู่ฮั่น บริเวณหูเป่ยทางตรงกลางของจีน ได้ซักถามลักษณะทางอากาศวิชาพลศาสตร์ของเชื้อไวรัส ด้วยการประเมินอาร์เอ็นเอ (RNA) ของเชื้อไวรัส ในละอองลอยกลางอากาศในพื้นที่ต่างๆในอู่ฮั่นระหว่างเดือนเดือนกุมภาพันธ์-มี.ค.

แบบอย่างละอองลอยกลางอากาศถูกเก็บรวบรวมจากโรงหมอเหรินหไม่น (Renmin Hospital) ที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น โรงหมอชั่วครั้งคราวในเขตอู่ชาง เขตที่อยู่อาศัย และก็ซูเปอร์มาร์เก็ต

หลานเคอ ผู้อำนวยการห้องทดลองเชื้อไวรัสวิทยาที่เมือง ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสมาชิกหลักของทีมนักวิจัย บอกว่าความหนาแน่นของเชื้อไวรัสในละอองลอยกลางอากาศในห้องแยกโรคแล้วก็ห้องคนไข้ที่ใช้เครื่องที่ใช้สำหรับในการช่วยหายใจนั้นต่ำมากมาย แต่มากขึ้นในรอบๆส้วมของคนป่วย

ในช่วงเวลาที่ความหนาแน่นของเชื้อไวรัส ในละอองลอยกลางอากาศในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การกักกันโรคอันเคร่งครัดโดยมากอยู่ในระดับที่ตรวจไม่เจอ

นอกจากทีมนักวิจัยยังพบว่าละอองลอยกลางอากาศที่มีเชื้อไวรัส ผสมปนเปอยู่ตกลงพื้นหรือเสื้อผ้าของผู้คนก่อนถูกมนุษย์นำพารวมทั้งกลับมาแขวนลอยกลางอากาศอีกรอบ

หลานบอกว่าเนื่องจากว่าความเข้าใจเรื่องการแพร่ทางละอองลอยกลางอากาศมีอยู่จำกัด หลายคนก็เลยไม่สบายใจรวมทั้งงงเต็กเพราะว่าคิดว่าเป็น “การแพร่ขยายทางอากาศ (airborne) ที่ไม่อาจจะคุ้มครองปกป้องได้”

ผลการศึกษาวิจัยระบุว่าการระบายอากาศด้านในห้อง พื้นที่เปิดเตียนโล่ง การดูแลรักษาสุขลักษณะของชุดคุ้มครองป้องกันด้านการแพทย์ รวมทั้งการใช้รวมทั้งการฆ่าเชื้อโรครอบๆห้องอาบน้ำอย่างเหมาะควร สามารถให้ความหมายหนาแน่นของเชื้อไวรัส ในละอองลอยกลางอากาศได้อย่างมีคุณภาพ