Posted on: March 26, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ ขณะนี้ ราคาไข่ไก่ในประเทศสูงขึ้นมากว่า ยืนยันปริมาณไข่ไก่และอาหารจะมีเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศแน่นอน เพราะไทยเป็นครัวของโลก และที่ผ่านมา สามารถผลิตอาหารป้อนคนไทยกว่า 65 ล้านคน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยปีละ 40 ล้านคน แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 10 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้น ประชาชนไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะขาดแคลน ส่วนปัญหาไข่ไก่ที่ขณะนี้ราคาสูงขึ้นมาก เกิดจากคนซื้อกักตุนไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวว่าจะออกมาซื้ออาหารไม่ได้ และไข่ไก่เก็บไว้ได้นานกว่าโปรตีนชนิดอื่นๆ

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ไข่ไก่ และอาหารจะไม่ขาดแคลนแน่นอน ผมเอาคอเป็นประกัน และไม่ต้องกลัวว่าจะออกมาซื้ออาหารนอกบ้านไม่ได้ เพราะรัฐบาลไม่ได้ห้าม แม้จะมีประกาศเคอร์ฟิวก็ตาม แต่ช่วงกลางวันยังออกมาซื้ออาหารได้” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้บังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 อย่างเด็ดขาด เพื่อดูแลเรื่องการกักตุนสินค้า และการค้ากำไรเกินควร ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะใช้ พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ของกระทรวงมหาดไทย มากำกับดูแลด้วยเช่นกัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะให้อำนาจยึดสินค้าออกมาขายต่อ หรือสั่งและบังคับให้ขายสินค้ากับใครก็ได้ โดยหากประชาชนพบการกักตุนสินค้าให้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศได้.