Posted on: March 27, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

ภายหลังจากรัฐบาลได้มีประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น อีกมุมหนึ่งได้ส่งผลกระทบกับอาชีพแม่ค้าเผาข้าวหลามขาย ทำขาดรายได้ไม่มีคนออกมาซื้อ โดยนางวันวิสา หมอฝี อายุ 52 ปี แม่ค้าขายข้าวหลามรายหนึ่ง ในตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า ตนมีอาชีพเผาข้าวหลามขายมานานกว่า 20 ปีแล้ว เผาข้าวหลามเองกับมือ แล้วจะนำข้าวหลามมาวางขายริมถนน สายพิมาย-บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย

ซึ่งแต่ละครั้งจะลงทุนซื้อข้าวเหนียวและส่วนผสมต่างๆ มาเผาข้าวหลามขาย ลงทุนครั้งละประมาณ 1,000 บาท แต่หลังจากมีเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด กระทั่งรัฐบาลต้องมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ ส่งผลทำให้คนไม่ออกมาซื้อข้าวหลาม ทำให้ขายข้าวหลามได้เพียงวันละ 300-400 บาทเท่านั้น ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ยังไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด จะขายข้าวหลามได้ถึงวันละ 1,800-2,000 บาท แต่วันนี้แทบจะไม่มีรถวิ่งผ่านในจุดเส้นทางดังกล่าวเลย แม้ว่าจะนำข้าวหลามออกมาวางขายตามปกติ และเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านมาแวะซื้อ ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม