Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

วันที่ 24 มี.ค. 2563 นายประโยชน์ เพ็ญสุต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงมาตรการรองรับสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะไข่ไก่ ณ ศูนย์แถลงข่าวโควิด-19 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า สถานการณ์ในการผลิตสินค้าของประเทศไทยขณะนี้มีวัตถุดิบและกำลังการผลิตอย่างเพียงพอ แต่เมื่อประชาชนเริ่มซื้อสินค้าสำรองเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้า อาจทำให้สินค้าบางชนิดขาดหายจากการวางตลาดไป โดยทางกรมการค้าภายในสั่งให้ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่โรงงานเพื่อตรวจสอบว่ายังมีสินค้าอยู่เพียงพอ ขอยืนยันว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคของประเทศไทย ขอให้ประชาชนอย่าเกิดความตระหนก ทั้งยังขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่บริการส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือบริษัทขนส่งสินค้าให้เตรียมความพร้อม หากประชาชนไม่สะดวกไปซื้อด้วยตนเอง หรือจำเป็นจะต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับไข่ไก่ มีปริมาณการผลิตไข่ไก่ในปีนี้ยังคงเพียงพอ สถิติการบริโภคหรือใช้ไข่อยู่ที่ 40 ล้านฟองต่อวัน หรือ 280 ล้านฟองต่อสัปดาห์ แต่เหตุที่บางคนหาซื้อไม่ได้เพราะมีการซื้อมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง อาทิ กำลังการผลิตไข่ไก่ 3 วัน แต่มีความต้องการซื้อตุนปริมาณเท่า 1 สัปดาห์ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้หาย และเหตุที่รัฐบาลไม่เร่งผลิตไข่ เพราะประชาชนมีการซื้อตุนเอาไว้มาก ไข่ก็จะล้นตลาด จึงอยากขอความร่วมมือของประชาชนอย่ากักตุนไข่ ซื้อบริโภคเท่าช่วงเวลาปกติ สำหรับราคาไข่ไก่นั้น ทางกรมการค้าภายในนั้นยืนยันว่ามีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ หากผู้ใดที่จำหน่ายไข่ไก่เกินราคาเกินสมควร ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย.