Posted on: March 30, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดินทางเข้าปฎิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาล ตามปกติ จากนั้นเวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) โดยการประชุมวันนี้ต้องจับตาว่าจะมีมาตรการที่เข้าขึ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อ 143 คน

รวมถึงประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งวันนี้ ครบ 1 สัปดาห์ ของการเดินทางกลับ รวมถึงรับทราบสถานการณ์ แต่ละจังหวัดว่ามีผู้ติดเชื้อจากการเดินทางเพิ่มขึ้นหรือไม่  ยกเว้นการแถลงข่าวประจำวันของ ศบค.ก็จะอนุญาติให้เฉพาะสื่อมวลชนตามที่นั่งที่จัดไว้ให้

ขณะเดียวกัน ในวันเดียวกันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้มาตรการไม่อนุญาตให้ช่างภาพและสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ การประชุมทุกคุณะของรัฐมนตรี และห้ามดักรอสัมภาษณ์หน้าตึก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเว้นระยะห่างทางสังคมไว้…. อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/765842