“อาจารย์อ๊อด” นักวิชาการดัง ม.เกษตรฯ ลุยธุรกิจ กัญชง-กัญชา ถือหุ้นแคนนาบิเทค

ข่าวล่าสุด

เจ้าพระยามหานคร ดึง “อาจารย์อ๊อด ม.เกษตรฯ” ร่วมลงทุนในบริษัท “แคนนาบิเทค” ถือหุ้นอันดับ 2 สัดส่วน 49% ลุยธุรกิจสกัดและแปรรูป “กัญชง-กัญชา” เป็นสารตั้งต้นสำหรับเวชภัณฑ์

วันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำการร่วมทุนกับนายวีรชัย พุทธวงศ์ เพื่อร่วมลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แคนนาบิเทค จำกัด หรือ CBT (บริษัทย่อยที่ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97) ซึ่งดำเนินธุรกิจกลุ่มการสกัดและแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและสมุนไพร เพื่อเป็นสารสกัดตั้งต้นให้กับเวชภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

โดยภายหลังการร่วมทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ CBT บริษัทจะถือหุ้นใน CBT ในอัตราร้อยละ 50.994 และนายวีรชัย จะถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CBT ซึ่งจะทำให้ CMC เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ นายวีรชัย เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ CBT จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ

รายงานแจ้งว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริษัท CMC ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพิ่งมีมติอนุมัติการร่วมทุนกับ บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 51% ไป ซึ่งบริษัท แคนนาบิเทค จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบกิจการการแปรรูปช่อดอกหรือส่วนต่าง ๆ ของกัญชงหรือกัญชาเพื่อผลิตเป็นสาร Cannabidiol, CBD เพื่อจำหน่าย

ขณะที่ข้อมูลจากวิกิพีเดีย ระบุว่า นายวีรชัย หรือ อาจารย์อ๊อด เป็นอาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียงปรากฏในหน้าสื่อมวลชนอยู่เป็นระยะ ๆ

โดยเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนรู้จักอย่างกว้างขวาง อาทิ กรณีร่วมกับนักข่าวเปิดเผยกลไฟไหม้ปริศนาที่จังหวัดพัทลุง และเหตุการไฟปริศนาตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนกรณีพิสูจน์น้ำมันเครื่องดัง จนนำไปสู่การดำเนินคดี การพิสูจน์กระทะโคเรียคิง จนนำไปสู่การดำเนินคดี และการเฉลยพิสูจน์กรณีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance