CKPower ผลประกอบการ Q3/2565 รายได้โตเพิ่ม 39% กำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ แม้ราคาก๊าซยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค �Read More…