Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

เรือแสนแสบคัดกรองเข้ม ขณะผู้โดยสารยังใช้บริการจำนวนมาก แม้มีการระบาดของไวรัส COVID-19

บรรยากาศการเดินทางโดยเรือด่วนคลองแสนแสบช่วงที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริเวณท่าเรือประตูน้ำ พบว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนหลังเลิกงาน โดยบริเวณท่าเรือเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าได้ทำการคัดกรองผู้โดยสารเบื้องต้นด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายห้ามเดิน 37.5 องศา หากพบว่าเกินจะให้ผู้โดยนั่งพักตรงเก้าอี้ก่อนประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจะทำการวัดใหม่ หากอุณหภูมิร่างกายไม่ลดลง จะไม่อนุญาตให้ลงเรือ แต่จะแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพ พร้อมกันนี้ได้จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้โดยสารด้วย ส่วนจำนวนผู้โดยสารบนเรือแม้เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าจะแจ้งว่าไม่ให้นั่งจนเต็มลำหรือแน่นเกินไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่จากการสำรวจพบว่าจากท่าเรือประตูน้ำแม้ผู้โดยสารไม่แน่นมากนัก แต่เมื่อเรือออกจากท่าประตูน้ำ ทางเรือยังรับผู้โดยสารตามรายทางอีกหลายท่า ทำให้ผู้โดยสารค่อย ๆ แน่นเรือ และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อถึงท่าเรือรามคำแหงจนไปถึงท่าเรือศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทาง อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส

Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

เจ็บแต่จบขอปิดเกาะด่วน! ชาวบ้านเกาะล้านยกมือโหวต ป้องกันเชื้อโควิดแพร่กระจาย

วันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้นที่ภายในวัดใหม่สำราญ หรือ วัดเกาะล้าน โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัว แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วประเทศ จากการร่วมหารือร่วมกันในที่ประชุม ได้มีการขอมติการออกเสียงว่าจะสนับสนุนหรือไม่ ต่อประเด็นการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะล้าน เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด โดยผลการออกเสียงพบว่า ชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่ มีมติเห็นด้วยให้มีการปิดเกาะล้านจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ถึงแม้จะต้องได้รับผลกระทบแต่จำเป็นต้องร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 บนพื้นที่เกาะล้าน จึงมีการจัดตั้งกรรมการ เป็นทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน หลังจากชาวเกาะล้านลงมติปดเกาะแล้ วจะได้รายงานไปให้เมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนก่อนเป็นประกาศให้ทราบต่อสาธารณชนต่อไป

Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

อบจ.เชียงใหม่อัดเงิน 100 ล้าน ช่วยคนตกงานจ้างสร้างทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.   ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก.) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อ ยังคงเท่าเดิมคือ 13 ราย กลับบ้านไปแล้ว 1 ราย คงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาล 12 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 490 ราย สังเกตอาการครบ 14 วันและกลับบ้านไปแล้ว 366 ราย คงเหลือพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ 124 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อด้วย และผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคระบาด จำนวน 470 ราย กักตัวอยู่ที่บ้านดูอาการ 102 ราย อยู่ในส่วนที่จังหวัดจัดไว้ 9 ราย ติดตามครบ 14 วันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้ว 333 ราย อยู่ระหว่างการติดตามตัว 26 ราย…

Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

โฆษก กระทรวงสาธารณสุข เผย 3 ข้อดีหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันการระบาดของโควิด-19

วันที่ 24 มี.ค.63 ในรายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีทรัพยารทางการแพทย์เริ่มขาดแคลนว่า เมื่อเช้ามีการสั่งการมาตรการแล้ว ผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขต รวมทั้งส่วนกลาง จะต้องรายงานว่าในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีจุดใดทรัพยากรไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องมีการกระจาย แต่ในภาพรวมขณะนี้ยังเพียงพอ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในอนาคตด้วย ซึ่งทราบว่าบางโรงพยาบาลมีความต้องการมาก บางโรงพยาบาลมีความต้องการน้อย สำหรับข้อดีหลังมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินป้องกันการระบาดของโควิด-19 มีดังนี้ 1. เรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 2. ระบบการบัญชาการสั่งการจะดีขึ้น จะมีความเด็ดขาดมากขึ้น 3. เปิดเผยข้อมูลลงสื่อที่ชัดเจน นโยบายรับมือเป็นหนึ่งเดียวกัน การสื่อสารครอบคลุมนำเหตุการณ์.

Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

พาณิชย์ ยัน “ไข่ไก่” ไม่ขาดตลาด ขอประชาชนซื้อแต่พอดี ขู่ขายแพงเกินมีโทษ

วันที่ 24 มี.ค. 2563 นายประโยชน์ เพ็ญสุต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงมาตรการรองรับสินค้าอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะไข่ไก่ ณ ศูนย์แถลงข่าวโควิด-19 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า สถานการณ์ในการผลิตสินค้าของประเทศไทยขณะนี้มีวัตถุดิบและกำลังการผลิตอย่างเพียงพอ แต่เมื่อประชาชนเริ่มซื้อสินค้าสำรองเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้า อาจทำให้สินค้าบางชนิดขาดหายจากการวางตลาดไป โดยทางกรมการค้าภายในสั่งให้ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่โรงงานเพื่อตรวจสอบว่ายังมีสินค้าอยู่เพียงพอ ขอยืนยันว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคของประเทศไทย ขอให้ประชาชนอย่าเกิดความตระหนก ทั้งยังขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่บริการส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือบริษัทขนส่งสินค้าให้เตรียมความพร้อม หากประชาชนไม่สะดวกไปซื้อด้วยตนเอง หรือจำเป็นจะต้องเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน สำหรับไข่ไก่ มีปริมาณการผลิตไข่ไก่ในปีนี้ยังคงเพียงพอ สถิติการบริโภคหรือใช้ไข่อยู่ที่ 40 ล้านฟองต่อวัน หรือ 280 ล้านฟองต่อสัปดาห์ แต่เหตุที่บางคนหาซื้อไม่ได้เพราะมีการซื้อมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง อาทิ กำลังการผลิตไข่ไก่ 3 วัน แต่มีความต้องการซื้อตุนปริมาณเท่า 1 สัปดาห์ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้หาย และเหตุที่รัฐบาลไม่เร่งผลิตไข่ เพราะประชาชนมีการซื้อตุนเอาไว้มาก ไข่ก็จะล้นตลาด จึงอยากขอความร่วมมือของประชาชนอย่ากักตุนไข่ ซื้อบริโภคเท่าช่วงเวลาปกติ สำหรับราคาไข่ไก่นั้น ทางกรมการค้าภายในนั้นยืนยันว่ามีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ หากผู้ใดที่จำหน่ายไข่ไก่เกินราคาเกินสมควร ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย.

Posted on: March 24, 2020 Posted by: ผู้บังคับฝูงบิน Comments: 0

ปิดวิหารพระพุทธชินราช งดกราบไหว้ไม่มีกำหนด สู้วิกฤติโควิด-19

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง หรือวัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองสองแคว พิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดได้ลงนามในประกาศให้ปิดชั่วคราววิหาร และจุดไหว้กราบสักการะพระพุทธรูปอื่นๆ ภายในวัด โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นายวิฑูรย์ โสธรเจริญศิลป์ อายุ 80 ปี เจ้าของกิจการร้านขายของฝากของที่ระลึก ซึ่งอยู่ในอาคารส่วนพื้นที่ด้านหลังภายในวัดใหญ่ ที่มีร้านค้าเปิดขายของจำนวนมาก เปิดเผยว่า ตนเองเปิดร้านขายของฝากที่วัดใหญ่มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปีแล้ว ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ยังพอขายของได้บ้าง แต่ขณะนี้กลับมาเจอเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้ค้าขายไม่ได้เลย ทุกวันนี้แทบไม่มีใครมาเดินจับจ่ายซื้อของฝาก เพราะว่าต่างตื่นกลัว ถึงแม้ จ.พิษณุโลก จะยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยในจังหวัด ซึ่งตนก็เข้าใจว่าทุกคนล้วนป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อน และปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลที่ให้อยู่บ้านเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค “หวังเพียงว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันนี้ และทุกคนกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติเหมือนเช่นเคย” ด้าน นายวินัย ชาญวิชัย ไวยาวัจกรวัด เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ได้มีคำสั่งจาก พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้ปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระปรางค์ของวัด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คือวันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดเปิด พร้อมทั้งยังสั่งการให้งดสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และกิจกรรมทางศาสนพิธีของวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่มีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้…